Wat is een elektronische handtekening?

Een elektronische handtekening kan grofweg drie verschillende vormen aannemen:

1. De gewone elektronische handtekening.

Dit is de eenvoudigste variant. Het gaat hier om iedere vorm van ‘ondertekening’ die de plaatser identificeert en iets zegt over de integriteit van het bericht. Een gewone elektronische handtekening is bijvoorbeeld een scan van een gewone handtekening die in het document wordt geplaatst, of een ‘krabbel’ gemaakt met de muis.

2. De geavanceerde elektronische handtekening.

Bij de geavanceerde handtekening ligt de nadruk op de betrouwbaarheid van het proces. De volgende onderdelen spelen een rol bij het bepalen van de mate van betrouwbaarheid, bewijskracht:

 

  • Zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
  • Zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
  • Zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; en
  • Zij is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking
    heeft verbonden (Associatie), dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

3. De gekwalificeerde elektronische handtekening.

Evenals bij de geavanceerde handtekening is ook bij de gekwalificeerde handtekening de betrouwbaarheid van het proces het uitgangspunt. Het verschil is dat bij een gekwalificeerde elektronische handtekening een gekwalificeerd certificaat wordt gebruikt voor het identificeren van
de ondertekenaar. Daarnaast wordt het gekwalificeerde certificaat uitgegeven op een betrouwbaar middel, waarmee de ondertekenaar de associatie van zijn identiteit en het document met een persoonlijke sleutel kan doen in plaats van een algemene sleutel. Er zijn speciale instanties die certificaten uitgeven, de zogeheten certificatiedienstverleners.

A few of our success stories:

“Fouten zijn verleden tijd sinds de introductie van digitaal ondertekenen”
 

“Je moet met zekerheid kunnen vaststellen wie er tegenover je zit en met welk rekeningnummer een lening wordt aangegaan”